604 852 343
Všeobecné obchodné podmienky

Obchodní podmínky

ZOI CENTRUM VITALITY (provozovatel Amavalé s. r. o., IČO 09983708, se sídlem Kobrova 3354/5, Smíchov, 150 00 Praha, zapsán do C 345778/MSPH Městský soud v Praze) (dále jen „Centrum “), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo “VOP”):

I. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Centrem a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Centra a jeho zákazníků 2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese https://rezervace.zoivitality.cz a současně na recepci Centra.

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Centra

Zákazník si zřizuje u Centra zákaznický účet/registraci. Lze tak učinit na recepci s obsluhou vyplněním registračního formuláře nebo online registrací. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 400 Kč. 2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti nebo platební kartou na recepci centra, nebo platební branou přes rezervační systém na webu Centra či v mobilní aplikaci. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených Centrem. Zbývající nevyčerpaná částka na zákaznickém účtu je k nově vložené vždy přičtena. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu přes webové rozhraní na adrese https://rezervace.zoivitality.cz, a v mobilní aplikaci. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v Centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty nebo klíčenky, vztahující se k danému účtu. Centrum zasílá automaticky s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti Depositu. 3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 6 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost Depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky, min. 400 Kč. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@zoivitality.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, výhradně pouze bezhotovostně na bankovní účet zákazníka ve stanoveném termínu lhůty čtrnácti dní. 4. Centrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje Zákazníkovi využívání služeb Centra po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční a měsíční permanentka do fitness jakákoli jiná, uvedená v ceníku na stránkách www.zoivitality.cz/cenik), a vícevstupových permanentek. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Centrum zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti členství. 5. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese https://rezervace.zoivitality.cz. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Centra telefonicky či emailem info@zoivitality.cz. Centrum není schopné reagovat na žádosti o pomoc zaslané přes sociální sítě.

Časové permanentky mají platnost dle specifikace v ceníku, uvedeném na adrese https://zoivitality.cz, k nahlédnutí rovněž na recepci Centra.

Všechny ceny uvedené v centru v tištěných cenících, na obalech výrobků, v ceníku na stránkách, rezervačním systému a mobilních aplikacích jsou uvedeny včetně DPH. Informace o sazbách za jednotlivé služby a zboží nalezne zákazník na vydané účtence, faktuře či v elektronickém potvrzení objednávky.

Vícevstupové permanentky mají platnost 6 měsíců od data zakoupení.

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

Zákazník si zřizuje u Centra zákaznický účet/registraci. Lze tak učinit na recepci s obsluhou vyplněním registračního formuláře nebo online registrací. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 400 Kč. 2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti nebo platební kartou na recepci centra, nebo platební branou přes rezervační systém na webu Centra či v mobilní aplikaci. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených Centrem. Zbývající nevyčerpaná částka na zákaznickém účtu je k nově vložené vždy přičtena. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu přes webové rozhraní na adrese https://rezervace.zoivitality.cz, a v mobilní aplikaci. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v Centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty nebo klíčenky, vztahující se k danému účtu. Centrum zasílá automaticky s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti Depositu. 3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 6 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost Depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky, min. 400 Kč. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@zoivitality.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, výhradně pouze bezhotovostně na bankovní účet zákazníka ve stanoveném termínu lhůty čtrnácti dní. 4. Centrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje Zákazníkovi využívání služeb Centra po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční a měsíční permanentka do fitness jakákoli jiná, uvedená v ceníku na stránkách www.zoivitality.cz/cenik), a vícevstupových permanentek. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Centrum zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti členství. 5. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese https://rezervace.zoivitality.cz. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Centra telefonicky či emailem info@zoivitality.cz. Centrum není schopné reagovat na žádosti o pomoc zaslané přes sociální sítě.

Časové permanentky mají platnost dle specifikace v ceníku, uvedeném na adrese https://zoivitality.cz, k nahlédnutí rovněž na recepci Centra.

Všechny ceny uvedené v centru v tištěných cenících, na obalech výrobků, v ceníku na stránkách, rezervačním systému a mobilních aplikacích jsou uvedeny včetně DPH. Informace o sazbách za jednotlivé služby a zboží nalezne zákazník na vydané účtence, faktuře či v elektronickém potvrzení objednávky.

Vícevstupové permanentky mají platnost 6 měsíců od data zakoupení.

IV. Zákaznický identifikátor

Jako identifikátor k zákaznickému účtu slouží Zákaznická karta nebo klíčenka. Zákaznická karta nebo klíčenka může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu vytvořeného na recepci centra nebo předem přes webové rozhraní. Se zákaznickým účtem může disponovat osoba uvedená jako majitel zákaznické karty a/nebo jakákoli osoba, která má kartu v držení, pokud majitel karty požádá o její převedení do režimu „přenosná“ dle konkrétních podmínek Centra pro jednotlivé služby (Studentské členství a Časové permanentky jsou striktně nepřenosné). Zákaznická karta bude Zákazníkovi vystavena oproti poplatku 150,- Kč (vč. DPH). 2. V případě ztráty/odcizení zákaznické karty je v zájmu Zákazníka, aby co nejdříve kontaktoval Centrum, aby tuto kartu zablokovalo. Centrum neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty/odcizení zákaznické karty vzniknou. 3. Zákaznická karta i klíčenka jsou vratné oproti původní částce 150 Kč, musí být vrácena nepoškozená, funkční a nepoškrábaná.

V. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele

Centrum umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví Centrum. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

VI. Rezervace, náhradnické rezervace

1. Zákazník si může rezervovat aktivity Centra (dále jen „Rezervace“), pokud má u Centra zřízen zákaznický účet. 2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci Centra, a to na základě předložení zákaznické karty/klíčenky a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka). 3. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete cvičení zúčastnit, je na místě a ve vašem zájmu zrušit svoji rezervaci. Přes webové rozhraní lze zrušit rezervaci maximálně 6 hodin před započetím dané lekce, poté lze rušit rezervace pouze telefonicky v době provozu Centra na čísle 604852343 nebo osobně na recepci Centra (SMS ani email nejsou pro rušení rezervací akceptovány). Za rezervace zrušené telefonicky 0-6 hodin před začátkem cvičení je účtován storno poplatek v plné výši v případě, že vaše rezervace blokovala místo jiným zákazníkům. Omluví-li zákazník svou neúčast telefonicky v době 0-6 hodin před začátkem lekce a jeho rezervace doposud neblokovala místo ostatním, není mu storno poplatek účtován. Neprojeví-li Zákazník žádnou snahu o zrušení rezervace, storno poplatek mu bude naúčtován vždy. 5. V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na e-mail info@zoivitality.cz o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmětem storno poplatku, a to v jiném čase. Centrum posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka individuálně. 6. Náhradnické rezervace – Je-li lekce plně obsazena, Zákazník si může vytvořit tzv. „Náhradnickou rezervaci“. Tím je zařazen do fronty náhradníků a ve chvíli kdy je uvolněno místo, systém automaticky Zákazníkovi vytvoří platnou rezervaci, je-li čas do začátku lekce delší, než doba akceptace, kterou si sám nastaví. V takovém případě je odeslán informační e-mail. Tip: K uvolňování rezervací dochází nejčastěji v týž den cvičení, pokud to okolnosti dovolují, je optimální si dobu akceptace nastavit co nejkratší. V případě Náhradnické rezervace, je Zákazník povinen hlídat svůj e-mail v době akceptační lhůty, kterou si nastavil. Stane-li se z Náhradnické rezervace rezervace platná, a klient se neodhlásí některým ze způsobů, popsaných výše, bude mu účtován storno poplatek za stejných podmínek.

VII. Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se Centrum řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici v sekci „Soukromí“ na adrese https://www.zoivitality.cz/soukromi.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky Centra jsou účinné od 3. 1. 2022 a jsou k dispozici na recepci Centra a na internetových stránkách Centra.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZOI CENTRA VITALITY

 1. Každý návštěvník Zoi Centra Vitality se zaplacením jednorázového vstupného, členství či použitím voucheru na vstup/členství zdarma zavazuje dodržovat návštěvní řád a dbát pokynů obsluhy recepce. Ta je oprávněna si při první návštěvě vyžádat k nahlédnutí pro registraci váš osobní doklad.
 2. Dětem do patnácti let je vstup do fitness centra zakázán bez doprovodu rodičů. Dětem od patnácti do osmnácti let je vstup do fitness centra povolen pouze se souhlasem rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 3. K odložení osobních věcí využívejte skříňky v šatnách, k uzamčení použijte čipový náramek, vydávaný na recepci.
 4. Používejte čisté sportovní oblečení a pevnou obuv. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škodu na zdraví či majetku, způsobenou pohybem na boso či v žabkách, tj. bez pevné obuvi. Dbejte na svou osobní hygienu, použijte deodorant.
 5. Noste si ručník, který pokládejte na všechny plochy, které přijdou do styku s vaším tělem. Plochy, které přesto potřísníte potem, očistěte dezinfekcí, je volně k dispozici na rohu baru. Na recepci je možné zapůjčit čistý ručník za poplatek dle platného ceníku. Ručník je prán po každém použití.
 6. Stroje a stanoviště neblokujte déle, než je nezbytně nutné, pokud Vás někdo požádá, umožněte mu se na stanovišti střídat.
 7. Po skončení cvičení po sobě ukliďte činky a kotouče, je to projevem respektu a ohleduplnosti k ostatním členům centra.
 8. Mějte prosím na paměti, že centrum je umístěno v přízemí bytového domu, se stroji manipulujte šetrně, činky se nedohazujte a pokládejte při cvičení s volnou vahou pouze do stojanů, nebo na gumové čtverce, neohrožujte bezpečnost ostatních.
 9. V případě zjištění jakéhokoli poškození stroje, činky, nebo cvičebních pomůcek je povinností každého uvedenou skutečnost oznámit na recepci.
 10. Cvičební prostory je nutno opustit 10 minut před ukončením provozní doby, aby se návštěvník včas stihl osprchovat a převléct ještě v době provozní doby. Nedodržování návštěvního řádu může být důvodem ukončení členství.
 11. Ve studiu není povoleno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky. Dále je členům zakázáno přinášet do studií léky na předpis, které neslouží osobní a lékařem předepsané potřebě člena, a/nebo jiné prostředky, které mají zvýšit tělesnou výkonnost člena (např. anabolika). Stejně tak je členovi zakázáno nabízet, obstarávat, přenechávat nebo jinak zpřístupňovat takové prostředky za úplatu nebo bezúplatně třetím osobám ve studiu. Poruší-li člen tyto podmínky, tj. pokud vědomě a úmyslně ve studiu konzumuje zakázané látky nebo je předává třetím osobám, může od něho Centrum požadovat za každý případ porušení smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč, aniž by bylo nutno prokazovat vzniklou hmotnou škodu, či škodu na dobré pověsti centra. Uplatnění dalších práv z takového porušení podmínek, zejména uplatnění dalších škod a právo na odstoupení od smlouvy, tím není dotčeno. Pro uplatnění těchto práv není zapotřebí předchozí výzvy.

Reklamační řád

ZOI CENTRUM VITALITY (provozovatel Amavalé s. r. o., Kobrova 3354/5, Smíchov, 150 00 Praha, zapsán do C 345778/MSPH Městský soud v Praze), (dále jen „Centrum“ nebo „prodávající“), vydává s účinností od 3. 1. 2021 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“):

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Centra . Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity Centra (dále jen „zboží“ či „výrobek“). Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky. 3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

II. Reklamace

Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“). 2. Dojde-li ke zrušení rezervace ze strany Centra, na kterou si zákazník již zakoupil vstup, tzn. v době po odbavení na recepci Centra, bude Zákazníkovi vráceno vstupné v plné výši. 3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytknul vadu, kterou na zboží/službě shledal. 4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu. 5. Místem uplatnění reklamace je recepce Centra, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně v Centru nebo poštou či emailem na info@zoivitality.cz. 6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva. 7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy. 8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace. 9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít. 10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.

Zásady zpracování osobních údajů klientů v Zoi Centrum Vitality dle GDPR

Zásady zpracování osobních údajů klientů v Zoi Centrum Vitality dle GDPR: ZOI CENTRUM VITALITY (provozovatel Amavalé s. r. o., IČO 09983708, DIČ CZ09983708 se sídlem Kobrova 3354/5, Smíchov, 150 00 Praha, zapsán do C 345778/MSPH Městský soud v Praze) (dále jen „Centrum “), vydává toto prohlášení o ochraně soukromí v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) o tom, jaké osobní údaje společnost Amavalé s.r.o. (jako správce) o fyzických osobách při poskytování služeb a při návštěvách internetových stránek provozovaných Amavalé s.r.o. a kontaktech s potenciálními zákazníky shromažďuje a k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy Amavalé s.r.o. zpracovává. Uvedené zásady jsou účinné od 3.1.2022.

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost Amavalé s.r.o. schopná identifikovat. Amavalé s.r.o. může zpracovávat v souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží následující kategorie osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb ZCV kategorie smluvního vztahu „člen“. Jedná se zejména o: a) jméno a příjmení b) název obchodní firmy ( pokud společnost ) c) rodné číslo (nebo v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození) d) IČO, DIČ u právnické osoby ve vztahu k poskytování služeb ZCV jejich zaměstnancům e) Adresa sídla nebo místa podnikání f) Fakturační adresa g) Identifikační údaje zákonného zástupce klienta osoby mladší 16. let h) Identifikační údaje plátce vyúčtování

2. Kontaktní údaje

a) Jméno a příjmení b) Kontaktní e-mail c) Datum narození 3. Kamerové záznamy z prostor ZCV Společnost Amavalé s.r.o. umísťuje do prostor Centra kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů Amavalé s.r.o. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním. 4. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů Amavalé s.r.o., ale jejich zpracování umožní společnosti Amavalé s.r.o. zejména zlepšovat služby a nabídnout svým zákazníkům nové služby nebo i jen časově omezené benefity v závislosti na tom, jaký zákaznický profil ve vztahu k poskytovanému typu služeb mají. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o: a) údaje (průzkumy) marketingového charakteru. Ty jsou zpracovány u zákazníků služeb Amavalé s.r.o. na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. b) údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování při využívání služeb (jsou zpracovány u zákazníků služeb Amavalé s.r.o. na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely) c) kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Amavalé s.r.o. (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením) d) záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Amavalé s.r.o. získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných společností Amavalé s.r.o., internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Amavalé s.r.o. nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu. 1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Amavalé s.r.o. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Amavalé s.r.o. a ochranu oprávněných zájmů Amavalé s.r.o. je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely: > zajišťování provozu a ochrany sítí elektronických komunikací (plnění smlouvy) > poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy) > vyúčtování za služby (plnění smlouvy) > plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností) > účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností) > výměna údajů mezi provozovateli sítí a poskytovateli služeb elektronických komunikací pro zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování (plnění smlouvy) > provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti Amavalé s.r.o. pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem společnosti Amavalé s.r.o.) > vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem) > procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy) > zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti Amavalé s.r.o. (oprávněný zájem společnosti Amavalé s.r.o.) > evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti Amavalé s.r.o.) Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže. U zákazníků služeb Amavalé s.r.o., je společnost Amavalé s.r.o. oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje a údaje o službách po dobu 18 měsíců let ode dne ukončení členství, a to buď vyčerpáním svého depositu, anebo poslední návštěvou Centra. V případě jednání mezi společností Amavalé s.r.o. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy o členství, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost Amavalé s.r.o. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 6 měsíců od příslušného jednání. Faktury vystavené společností Amavalé s.r.o. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy. Kamerové záznamy z interiérů Centra jsou zpracovávány maximálně po dobu 14 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu. 2. Zpracovávání údajů zákazníků služeb Amavalé s.r.o. se souhlasem pro marketingové a obchodní účely účinným od 3.1.2022. U klientů Amavalé s.r.o. s jejich souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. Pro období od 3.1.2022 nabírá společnost Amavalé s.r.o. nový souhlas pro marketingové a obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je v textu souhlasu. Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude společnost Amavalé s.r.o. od 3.1.2022 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti Amavalé s.r.o. a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně (včetně příloh k vyúčtování), prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Proto si společnost Amavalé s.r.o. bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů společnosti Amavalé s.r.o. a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami. Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 3. 1. 2022 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Amavalé s.r.o. a následující 2 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro marketingové a obchodní ú čely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údaj ů uvedené v sekci A tohoto dokumentu, a to po dobu, po kterou je Amavalé s.r.o. oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 2 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované společností Amavalé s.r.o., pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Amavalé s.r.o. pro jiné ú čely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů. Zákazník služby Amavalé s.r.o. v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, prohlašuje, že je oprávněn souhlas se zpracováním údajů vztahujících se k uživatelům služby pro marketingové a obchodní účely udělit. 3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu. U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost Amavalé s.r.o. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů Amavalé s.r.o. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností Amavalé s.r.o., jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti Amavalé s.r.o., které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny. 4. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Amavalé s.r.o. V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Amavalé s.r.o., a to pro ú čely zajištění lepšího provozu internetových stránek Amavalé s.r.o. a pro účely internetové reklamy společnosti Amavalé s.r.o.

C. Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost Amavalé s.r.o. jako správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů, tzv. zpracovatelů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Amavalé s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Amavalé s.r.o. a nesmí je využít jinak. Jde zejména o zpracování účetních operací, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo komunikační kampaně. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky. Společnost Amavalé s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou. Způsob zpracování osobních údajů Společnost Amavalé s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost Amavalé s.r.o. vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

D. Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení společnosti Amavalé s.r.o. nebo třetích stran užívá společnost takovou stylizaci, ze které je vždy zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností Amavalé s.r.o. je vždy zřejmé, že společnost Amavalé s.r.o. je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat na buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti Amavalé s.r.o., a to jen do doby, než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

E. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 3. 1. 2022

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 3. 1. 2022 v případě, že bude pro Amavalé s.r.o. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže Amavalé s.r.o. svoji totožnost, následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům Dle čl. 15 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti Amavalé s.r.o.: > potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, > informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti. > v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. V případě opakované žádosti bude společnost Amavalé s.r.o. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti Amavalé s.r.o. Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit na pobočce Amavalé s.r.o., za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

2. Právo na opravu nepřesných údajů Dle čl. 16 nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost Amavalé s.r.o. zpracovávat. Zákazník společnosti Amavalé s.r.o., má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit recepci v provozovně Amavalé s.r.o., za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

3. Právo na výmaz Dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost Amavalé s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost Amavalé s.r.o. má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla společnosti Amavalé s.r.o.

4. Právo na omezení zpracování Dle čl. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti Amavalé s.r.o.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování Dle čl. 19 nařízení bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti Amavalé s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné zaslat písemně na adresu sídla společnosti Amavalé s.r.o.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů Dle čl. 20 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost Amavalé s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci. Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit Centru po doložení oprávněnosti požadavku.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Amavalé s.r.o. V případě, že společnost Amavalé s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost Amavalé s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti Amavalé s.r.o.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 3. 1. 2022 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky na zákaznické lince, na pobočce Amavalé s.r.o. anebo ve Vaší internetové samoobsluze. Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na pobočce Amavalé s.r.o.po telefonu. Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost Amavalé s.r.o. uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).